3

    Menu podstawowe

    Inicjatywy


    Konkursy

    Zobacz również


      baner1014


    Filmy promujące WRPO

    Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

    Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), przyjęta przez Radę Ministrów dnia 13 grudnia 2011r., jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju.

    Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu

    KPZK 2030 wyznacza 6 celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:

      1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
      2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.
      3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.
      4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
      5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa.
      6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

    Data publikacji: 30.01.2012 r. (Zmieniono: 23.05.2012r.)
    Oddział Analiz Regionalnych

    Departament Polityki Regionalnej
    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

    system przedsiewziec

      

    badania

    Nasz Region

    Kalendarz wydarzeń

    grudzień 2017
    N P W Ś C Pt S
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6

    Newsletter

    Galeria filmowa

    Odsłon artykułów:
    10051835

    Odwiedza nas 330 gości oraz 0 użytkowników.