Wybrano do dofinansowania projekty z Działania 2.1 w ramach konkursu nr 25/II/2014

17 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 25/II/2014). Poniżej zamieszczamy uchwałę Zarządu Województwa wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania.

Data publikacji: 23.04.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej