Informacja o odwieszeniu postępowania konkursowego dotyczącego konkursu nr 22/II/2013 dla Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013.

17 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2007 – 2013 postanowił o uchyleniu uchwały Nr 4115/2013 z 6 grudnia 2013 r. w sprawie zawieszenia postępowania konkursowego dotyczącego konkursu nr 22/II/2013 dla Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 23.04.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej