Wybrano do dofinansowania projekty z Działania 2.8 w ramach konkursu nr 22/II/2013

24 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.8 „Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 (konkurs nr 22/II/2013). Poniżej zamieszczamy uchwałę Zarządu Województwa wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania oraz listą rezerwową.

Data publikacji: 29.04.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych