Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 27/II/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 2.2  „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”

Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”

oraz

Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.

Oferty konkursowe można składać od 10 lipca 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku, do godziny 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2014 roku.

Szacunkowa wielkość kwot przewidzianych do rozdysponowania w konkursie wynosi:

w Schemacie I – 400 000,00 € oraz w Schemacie II – 400 000,00 € i mogą ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 20 grudnia 2012 roku (zmienionym 17 stycznia 2013 roku, 4 kwietnia 2013 roku, 20 czerwca 2013 roku, 5 lipca 2013 roku, 21 listopada 2013 roku, 12 grudnia 2013 roku, 13 lutego 2014 roku, 20 marca 2014 roku oraz 12 czerwca 2014 roku):

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

- Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach
na prawach powiatu.

- Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych
oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budowy drogi).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

- maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 10.

Data publikacji: 26.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń