Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie (konkurs nr 28/II/2014)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 28/II/2014 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 2.1  „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.
Oferty konkursowe można składać od 6 listopada 2014 roku do 21 listopada 2014 roku, do godziny 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2015 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000,00€ i może ulec zmianie.

Uprawnionym do składania wniosków jest następujący podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 sierpnia 2014 roku (zmienionym 9 października 2014 roku):

- Samorząd Województwa

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

-     budowa, przebudowa, wykonywanie robót remontowych odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań
(w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

-     budowa i przebudowa obwodnic na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

-     budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich,

-     systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych

              Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej:www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu: (61) 626-61-10.

Data publikacji: 6.11.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń