Lista projektów po ocenie merytorycznej dla działania 2.1, konkurs nr 15/II/2011

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej dla Działania 2.1 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych" (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)", konkurs nr 15/II/2011 w załaczeniu publikujemy Listę projektów po ocenie merytorycznej.

Data publikacji: 07.12.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego