3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konkurs nr 11/II/2010 na działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 11/II/2010

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.2  „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”

  Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” oraz Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Polityki Regionalnej, ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 29 lipca 2010 r. do dnia 4 października 2010 r., do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2011 r.

  Szacunkowa wielkość kwot przewidzianych do rozdysponowania w konkursie wynosi:
  - w Schemacie I – 2 000 000 € oraz w Schemacie II – 2 000 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br., 17 czerwca br. oraz 15 lipca br.):
  - Jednostki samorządu terytorialnego,
  - Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  - Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.
  - Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  - Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budowy drogi).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:
  - maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr (61) 858 12 30.

  Data publikacji: 29.07.2010 r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Uprzejmie informujemy, iż za nabór oraz proces oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odpowiada Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ze względu na planowaną w czasie odbywającego się naboru zmianę siedziby Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Punkt Naboru Wniosków w ramach konkursu nr 11/II/2010 z Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” umieszczony został w Departamencie Polityki Regionalnej.

  W związku z powyższym zgodnie z zapisami ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu wnioski proszę składać w:
  Punkcie Naboru Wniosków
  Departament Polityki Regionalnej

  ul. Przemysłowa 46, 61 – 541 Poznań,
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Wniosek o dofinansowanie należy dostarczyć osobiście, przez posłańca bądź pocztą lub przesyłką kurierską (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą). Przypominamy również, iż data wpływu wniosku o dofinansowanie rozumiana jest jako termin dostarczenia go do siedziby Departamentu Polityki Regionalnej (decyduje data stempla jednostki – nie data stempla pocztowego).

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2019
  N P W Ś C Pt S
  24 25 26 27 28 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13412081

  Odwiedza nas 193 gości oraz 0 użytkowników.