3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 14/II/2010 na działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 14/II/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.6 „Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej”.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 30 września 2010 roku do 15 listopada 2010 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2011 r.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  6 000 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionym do składania wniosków jest następujący podmiot wskazany w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br., 17 czerwca br., 15 lipca br. oraz 23 sierpnia br.):
  - Podmiot zarządzający PL Poznań-Ławica.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Budowa lub modernizacja terminali pasażerskich;
  - Budowa lub modernizacja infrastruktury lotniskowej: pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych;
  - Rozbudowa infrastruktury i systemów łączności, nawigacji i dozorowania;
  - Rozbudowa systemów ochrony lotnisk, w tym niezbędna rozbudowa infrastruktury oraz zakup środków do kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu, ładunków i poczty;
  - Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotnisk, w tym środków niezbędnych do zabezpieczenia przeciwpożarowego (m.in. budowa strażnic Lotniskowej Straży Pożarnej, zakup pojazdów bojowych Lotniskowej Straży Pożarnej);
  - Rozbudowa systemów bezpieczeństwa lotniczych urządzeń naziemnych;
  - Rozbudowa i budowa ogrodzeń aktywnych, również z systemem zabezpieczenia przed wtargnięciem osób nieuprawnionych.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji
  - projekty objęte pomocą publiczną - wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych.
  W zakresie bezpieczeństwa mogą być realizowane projekty o kosztach kwalifikowalnych nieprzekraczających 4 000 000 zł.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 626 61 10

  Data publikacji: 30.09.2010 r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  sierpień 2019
  N P W Ś C Pt S
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14367211

  Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.