3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  konkurs nr 02/II/2008 na działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 02/II/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następujących działań:

  Działanie 2.1  „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

  Data publikacji: 25.02.2008r.

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 marca br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej zamieściło Instrukcje do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych (oddzielnie dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich).

  1. Instrukcje zostały opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Poradnik przedstawia sposób przeprowadzenia analizy CBA (koszty – korzyści) dla przedsięwzięć drogowych (w opracowaniu przedstawiono zaktualizowane wzory na obliczenie m.in. kosztów czasu w przewozach pasażerskich i w przewozach towarowych, kosztów użytkowników i środowiska).
  Instrukcje do oceny efektywności ekonomicznej opisują również metodologię dotyczącą pomiaru ruchu wraz z obliczeniem średniego dobowego ruchu.
  link do strony internetowej MRR:

  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Fundusze+na+lata+2007-2013/ocena_efektywnosci_ekonomicznej_inwestycji_drogowo_mostowych.htm

  2. Wydane zostały Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej publikujemy link do strony MRR, z której można pobrać stosowny załącznik: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/Zalecenia+stosowanie+PZP.htm
  Data wprowadzenia zapisu: 25.03.2008r.

   

  Zmiany w dokumentach:

  1. Informujemy, iż zmianie uległa lista wskaźników do działań 2.1 i 2.2. Wskaźniki „oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” i „oszczędność czasu w przewozach towarowych” zostały zamienione na wskaźniki „koszty czasu w przewozach pasażerskich” i „koszty czasu w przewozach towarowych”. Zamiana wskaźników spowodowana jest zapisami ww. instrukcji. Oba nowe wskaźniki będą mierzone w PLN. Do wyliczania wskaźników należy stosować odpowiedni wzór z instrukcji. Ze względu na sygnały od beneficjentów lista wskaźników do działania 2.2 została również rozszerzona o wskaźniki związane z drogami wojewódzkimi. Data wprowadzenia zmiany: 14.03.2008r.

  2. Z uwagi na zgłoszenie przez beneficjenta działania 2.2 WRPO braku wskaźnika rezultatu odpowiedniego dla przygotowywanego przez niego projektu dodano brakujący wskaźnik do listy wskaźników rezultatu – „Zmiana nośności przebudowanego obiektu (drogi/mostu)”. Taki sam wskaźnik rezultatu dodano także w przypadku działania 2.2 WRPO. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie beneficjent, który nie znajdzie odpowiedniego wskaźnika na zamieszczonej liście ma możliwość zgłaszania brakującego wskaźnika do IZ. Po weryfikacji wskaźnik jest dodawany do listy wskaźników dla konkretnego działania WRPO. Data wprowadzenia zmiany: 17.03.2008r.

   

  Załączniki:

  Regulamin konkursu Działanie 2.1 WRPO

  Wniosek o dofinansowanie Działanie 2.1 WRPO

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 w zakresie OOŚ

  Instrukcja wypełniania załączniku do wniosku Działanie 2.1 w zakresie OOŚ

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

  Instrukcja wypełniania załącznika Natura 2000

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o współfinansowaniu realizacji projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  Załącznik do wniosku Działanie 2.1 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 2.1 WRPO

  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Działanie 2.1 WRPO

  Informacja dotycząca NIP jednostek samorządu terytorialnego

  Decyzja o przyznaniu dofinansowania - wzór

  Umowa o dofinansowanie projektu - wzór

  POPRAWIONY DOKUMENT - Wskaźniki produktu i rezultatu do działania 2.1 WRPO

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 2.1

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  wrzesień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14587085

  Odwiedza nas 200 gości oraz 0 użytkowników.