3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO na lata 2007-2013, Działanie 3.4, konkurs nr 16/III/2012

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 16/III/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.4  „Gospodarka wodno-ściekowa”

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma charakter zamknięty, jednostopniowy.

  Oferty konkursowe można składać od 28 września 2012 roku do 31 października 2012 roku, do godziny 15.00.

  Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2013 roku.

  Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  3,4 mln euro (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej) i może ulec zmianie

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionym w dniu 30 czerwca 2011 roku, 31 października 2011 roku,16 listopada 2011 roku, 03 lutego 2012 roku, 09 lutego 2012 roku, 17 maja 2012 roku oraz 12 lipca 2012 roku), tj. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

  Konkurs dotyczy projektów realizowanych w aglomeracjach ujętych w KPOŚK o wielkości od 2 000 do 15 000 RLM,
   w zakresie:

  1. Budowy systemów kanalizacji zbiorczej,
  2. Budowy, rozbudowy, przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków komunalnych,
  3. Budowy systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych.

  Uzupełnieniem powyższych projektów mogą być (łącznie do 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu):

  a) budowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służącymi do podczyszczania wód opadowych
  (w przypadku rozdziału sieci ogólnospławnej);

  b) budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, w zakresie zgodnym z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo wodne
  tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:

  - maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowanych.

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku
  o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz  www.wfosgw.poznan.pl Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." lub telefonicznie pod numery telefonów:
  Maciej Lum 61/845-62-68, Aneta Fiałkowska 61/845-62-71, Aneta Sobczak 61/845-62-84, Anna Romanowska 61/845-62-73, Andrzej Dymek 61/845-62-74, Katarzyna Bosa 61/845-62-63, Marika Kuncewicz 61/845-62-11.

  Data publikacji: 26.09.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  czerwiec 2019
  N P W Ś C Pt S
  26 27 28 29 30 31 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 1 2 3 4 5 6

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13833138

  Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.