Konkurs nr 02/III/2008 na działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,dla Działania 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody (Konkurs Nr 02/III/2008)

Data publikacji: 30.06.2008r.

Dopisek z dnia 28.08.2008r. Przedłużony termin składania wniosków do 01.09.2008 w ramach drugiego konkursu Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu Nr 02/III/2008 z zakresu Działania 3.3 – Wsparcie ochrony przyrody, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do dnia 01 września 2008r. – godz. 15:00.


Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

Regulamin konkursu Działanie 3.3 WRPO

wniosek o dofinansowanie działanie 3.3 WRPO

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie działanie 3.3 WRPO

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 6 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 7 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 do wniosku Działanie 3.3- efekt rzeczowy i ekologiczny

Załącznik nr 5 do wniosku Działanie 3.3- Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

Załącznik nr 8 do wniosku Działanie 3.3-oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 8 do wniosku Działanie 3.3-oświadczenie o niekwalifikowalnosci podatku VAT

Załącznik nr 9 do wniosku Działanie 3.3-oswiadczenie o zachowaniu celów i trwalości projektu

Załącznik nr 9 do wniosku Działanie 3.3- trwalość projektu kampanie informacyjne

Załącznik nr 10 do wniosku Działanie 3.3- Oswiadczenie o niewspolwinansowaniu projektu z innych instrumentów polityki strukturalnej UE

Załącznik nr 11 do wniosku Działanie 3.3-oswiadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania sie o dofinansowanie

Załącznik nr 12 do wniosku Działanie 3.3-oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik nr 13 do wniosku Działanie 3.3- oświadczenie o płynnosci finansowej w realizacji projektu

Załącznik nr 14 do wniosku Działanie 3.3-oświadczenie projekt generujacy przychód

Załącznik nr 15 do wniosku Działanie 3.3-oświadczenie o zabeczpieczeniu środków na realizację inwestycji

Załącznik nr 16 do wniosku Działanie 3.3- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik nr 17 do wniosku Działanie 3.3- pomoc publiczna dla przedsiebiorców

Załącznik nr 18 do wniosku Działanie 3.3- pomoc de minimis

Pouczenie (do Oświadczenia Przedsiębiorcy)

Wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów nie generujących przychodu realizowanych w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów generujących przychód realizowanych w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

Załącznik nr 1 do Studium Wykonalności Dzialanie 3.3- harmonogram rzeczowo- finansowy instrukcja wypełniania

umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze

Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 3.3