3

    Menu podstawowe

    Inicjatywy


    Konkursy

    Zobacz również


      baner1014


    Filmy promujące WRPO

    Konkurs nr 06/VI/2011 na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III

    ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 06/VI/2011, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 6.2  „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat III „Infrastruktura kin”.

    Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

    Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 4 sierpnia 2011 roku do 5 września 2011 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2011 roku.

    Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  1.000.000 € i może ulec zmianie

    Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu 30 czerwca 2011 roku) tj.  Jednostki prowadzące działalność w zakresie kin bez względu na formę organizacyjną.

    W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
    - Zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu w celu przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów.

    Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
    - maksymalnie 40 % kosztów kwalifikowanych
    Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednakże nie więcej niż 200 000 zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 40 %.

    Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

    Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 62 66 111.

    Data publikacji: 04.08.2011 r.
    Departament Wdrażania Programu Regionalnego
    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

    system przedsiewziec

      

    badania

    Nasz Region

    Licznik dotacji

    Liczba projektów: 2424


    Łączna wartość projektów: 

    10 096 627 396,14 zł


    Wartość dofinansowania UE:

    5 544 220 108,81 zł


    Pozostało do wydania:
    46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
    Dane na dzień 07.10.2015 r.
    Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

    Kalendarz wydarzeń

    listopad 2018
    N P W Ś C Pt S
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 1

    Newsletter

    Galeria filmowa

    Odsłon artykułów:
    12434191

    Odwiedza nas 345 gości oraz 0 użytkowników.