3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 01/VI/2008 na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Schemat I

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/VI/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat I Projekty inwestycyjne

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (z późniejszymi zmianami), dostępnym na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny WRPO, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00  – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą.
  Oferty konkursowe można składać do 10 listopada 2008 roku, do godziny 15.00.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2010 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie dla Schematu I wynosi 10 000 000 € i może ulec zwiększeniu.

  Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
  - projekty inwestycyjne nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych,
  - projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną - zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu

  Projekty wskazane w Schemacie IA (Uszczegółowienia WRPO):
  - minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN
  - maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln PLN
  - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 10 mln PLN
  - dla projektów dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln PLN

  Projekty wskazane w Schemacie IB (Uszczegółowienia WRPO):
  - maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln PLN
  - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 2 mln PLN
  Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu  oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 858 12 52

  Data publikacji: 10.10.2008r. (6.03.2009r. - dodano plik excel - załącznik do wytycznych)

  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:

  Ogłoszenie o konkursie na Działanie 6.2

  Regulamin konkursu

  Wniosek preselekcyjny wraz z oświadczeniami i wskaźnikami

  Wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniami, wskaźnikami i Studium Wykonalności

  Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące konkursu na Działanie 6.2

  Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  grudzień 2019
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15171158

  Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.