Konkurs nr 02/VI/2009 na działanie 6.1 Turystyka - schemat I

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 02/VI/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 6.1  „Turystyka”  Schemat I „Infrastruktura turystyczna”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, d poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać do 30 kwietnia 2009 roku, do godziny 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2009 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  20 000 000 € (może zmienić się)

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych
- projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu
w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych +20% dla mikro i małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna/maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów podlegających programom pomocy publicznej wynosi od 1 200 000 zł do 4 000 000 zł

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: (61) 858 12 52

Data publikacji: 20.03.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zmiany w dokumentach (z dnia 16.04.2009r.)
Publikujemy aktualne załączniki: Uaktualniona lista wskaźnikowa - Wskaźniki produktu i rezultatu do Działania 6.1 – 16.04.09 we Wniosku o dofinansowanie, oświadczenia oraz SW - Działanie 6.1 - konkurs 02.VI.2009.rar (dodano nowy wskaźnik R.6.1.6- Liczba atrakcji turystycznych dostępnych w wyniku realizacji projektu), Uaktualnione definicje wskaźników do 6.1.- 16.04.09 we Wniosku o dofinansowanie, oświadczenia oraz SW - Działanie 6.1 - konkurs 02.VI.2009.rar