3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs ZPORR - Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako jednostka uczestnicząca we wdrażaniu komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie konkursu zamkniętego, dla Działania 1.3.  Regionalna infrastruktura społeczna, Podziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna

  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% wydatków kwalifikowalnych
  Kwota do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000 zł
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem otrzymania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji o zapewnieniu środków na realizację projektów w ramach Priorytetu I ZPORR. Wysokość środków przewidzianych do zakontraktowania może ulec zmianie.

  Dokumenty dla ubiegających się o dofinansowanie należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

  Oferty konkursowe można składać do 5 czerwca 2009 roku, do godziny 15.00.

  Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację aplikacyjną: formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (oryginał i 2 kopie) oraz wersję elektroniczną (dysk CD). Formularz wniosku powinien zostać przygotowany w „Generatorze wniosków ZPORR” w wersji najbardziej aktualnej w momencie zgłaszania wniosku.

  Okres realizacji projektu musi zawierać się w terminie od 1.01.2004 do 30.06.2009.

  Przy wyborze projektów i kontraktacji, poza kryteriami określonymi w systemie realizacji ZPORR, brane będą pod uwagę następujące kwestie:
  •    Nie będzie możliwe zawarcie nowych umów ani zwiększenie dofinansowania w przypadku projektów objętych pomocą publiczną;
  •    Zgodność projektu z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(2)01/2009);
  •    Zgodność projektu z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08);
  •    Zgodność projektu z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 71, poz. 1058);
  •    Zasada dodatkowości wynikająca z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. – środki EFRR nie mogą zastępować finansowania krajowego w sytuacji, gdy środki krajowe stanowią zewnętrzne źródło finansowania projektu.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o pomoc finansową do Działań ZPORR znajdują się w Uzupełnieniu Programu oraz w „Instrukcji dotyczącej obowiązującej formy składania wniosków”, które znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl.

  Wytyczne dla wnioskodawców oraz ważne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem: www.zporr.gov.pl

  Wzory formularzy wniosków o dofinansowanie realizacji projektu wraz z instrukcjami wypełniania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się w GENERATORZE WNIOSKÓW.

  Wszystkie wnioski składane w ramach ZPORR powinny zostać wypełnione w ww. programie.
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 858-12-15

  Data publikacji: 22.05.2009r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  maj 2019
  N P W Ś C Pt S
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13667274

  Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.