Indykatywny harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO na lata 2007-2013 na rok 2015 przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony na stronie WRPO harmonogram naboru wniosków wskazuje planowane do przeprowadzenia w roku 2015 konkursy, a także Działania WRPO objęte w całym okresie programowania trybem indywidualnym (projekty kluczowe) oraz trybem systemowym. Indywidualne projekty kluczowe nie są objęte trybem konkursowym.

Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.

Data publikacji: 05.02.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania