Kryteria wyboru projektów i wskaźniki dla działań WRPO

Zamieszczamy obowiązujące Kryteria wyboru projektów dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz teksty poprzednich wersji dokumentu.

Ponadto publikujemy projektowaną listę wskaźników dla działań WRPO.

Data publikacji: 22.02.2008r. Aktualizacja: 27.06.2008r., 7.10.2008r., 22.12.2008r., 10.03.2009r., 20.09.2009r., 03.03.2010r., 12.03.2010r., 07.04.2011r., 24.05.2011r., 03.08.2011r., 30.11.2011r., 08.02.2012r., 09.02.2012r., 26.11.2012r., 03.03.2014 r., 29.05.2014r. 30.06.2014 r., 6.03.2015 r.

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego