3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Kurs wymiany euro na PLN

  Kurs wymiany euro na PLN według Europejskiego Banku Centralnego (EBC)

  W celu ujednolicenia zasad związanych ze sposobem dokonywania przeliczenia wartości projektów z waluty PLN na EUR przez beneficjentów, w kontekście wynikającego z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 roku obowiązku wystawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektów dotyczących zakupu środków trwałych, robót infrastrukturalnych lub budowlanych, gdy ich kwota dofinansowania publicznego przekracza 500 000 EUR, IK NSRO w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 rekomenduje stosowanie we wspomnianej sytuacji kursu wymiany EUR/PLN opisanego w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 15 stycznia 2009.

  Kurs ten stanowi średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji  Europejskiej opublikowane są pod adresem: http://ec.europa.eu/

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Agencja Rynku Rolnego administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i posiada na swojej stronie internetowej archiwalne kursy oraz aktualny kurs Euro EBC - www.arr.gov.pl

  Kurs wymiany euro to ważna informacja dla beneficjentów, którzy będą mogli zapoznać się z kursem przypadającym na przedostatni dzień miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy. Dodajmy, że kursy publikowane są również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Data publikacji: 05.08.2008r., aktualizacja 29.05.2009r.
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego w Poznaniu
  Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  marzec 2020
  N P W Ś C Pt S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15955238

  Odwiedza nas 317 gości oraz 0 użytkowników.