Wybrano do dofinansowania projekt Miasta Kalisz w ramach Działania 1.7

W dniu 3 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania wniosku pt.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”, złożonego przez Miasto Kalisz.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 5 896 644,89 zł.

Data publikacji: 03.12.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego