Wybrano do dofinansowania wnioski Powiatu Czarnowsko-Trzcianeckiego, Poznańskiego oraz Gminy Kostrzyn w Działaniu 2.2 Schemat II

W dniu 17 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Kostrzyn w ramach Działania 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – projekt pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323P Krzyż Wlkp.–Drawsko od km 0+140 do 2+921,25 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.”. Dofinansowanie projektu wynosi  6 627 454,75 zł.

- Powiat Poznański – projekt pt.:   „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznań – Bolechowo – odcinek od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196”. Dofinansowanie projektu wynosi  4 222 455,00 zł.

- Gmina Kostrzyn – projekt pt.:   „Budowa obwodnicy Kostrzyna - ul. Okrężnej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92” . Dofinansowanie projektu wynosi 2 003 694,56 zł.Data publikacji: 17.12.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego