Wybrano do dofinansowania wnioski Gminy Rokietnica i Gminy Wapno w Działaniu 5.2 Schemat I

W dniu 17 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Rokietnica i Gminy Wapno w ramach Działania 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Gmina Rokietnica - projekt pt.: „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka nr 56/2”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 6 760 630,00 zł.

- Gmina Wapno – projekt pt.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wapnie gmina Wapno”. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 4 992 837,81  zł.
Data publikacji: 17.12.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego