Zakończono ponowną ocenę wniosków - konkurs nr 05/I/2009 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Informujemy o zakończeniu ponownej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr 05/I/2009 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (tj. oceny związanej z przywróceniem wniosków z uwagi na pozytywne rozpatrzenie procedury odwoławczej).

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków ubiegających się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - informujemy, że Komisja Oceny Projektów po rozpatrzeniu procedury odwoławczej - oceniła pozytywnie:

- 44 wnioski w Schemacie I (31 wniosków to lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania, natomiast 13 wniosków, ze względu na liczbę punktów, to lista rezerwowa),

- 1 wniosek w Schemacie II,
- 4 wnioski w Schemacie III,

Listy tych projektów, zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3473/2010 z dnia 14 stycznia 2010r. - znajdują się w załączeniu w arkuszach pliku Excel.

Data publikacji: 19.01.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu