Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1 - konkurs nr 05/II/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 08.02.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego