Lista projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 07/III/08 dla Działania 3.7

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy uchwałę Nr 3740/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3047/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii w ramach WRPO.

Zmiana związana jest z uzupełnieniem listy rezerwowej wniosków preselekcyjnych o wniosek firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "A-laska" i umieszczeniem projektu na pozycji 21 listy rankingowej (zgodnie z uzyskaną liczbą punktów).

Data publikacji: 08.04.2010r.
Oddział Koordynacji i Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Ze względu na fakt, że lista projektów była aktualizowana - publikujemy dodatkowo wcześniejsze wiadomości oraz uchwały ZWW i załączniki.

Uprzejmie informujemy, iż zamieszczamy uchwałę w sprawie wstępnego wyboru wniosku preselekcyjnego do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu 07/III/08 - Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawilanych zasobów energii

Data publikacji: 11.02.2010r.
Oddział Koordynacji i Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu


Zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w Działaniu 3.7 i lista projektów rezerwowych  

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy uchwałę zmieniającą uchwalę nr 3047.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wstępnego wyboru wniosków preselekcyjnych wybranych do dofinansowania dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii" WRPO

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu dla projektu „Rozbudowa innowacyjnej i wysoce wydajnej, ekologicznej elektrowni wiatrowej wraz z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Roztoka", publikowane zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 zostało uzupełnione o przedmiotowy projekt.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 24.11.2009r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 - konkurs 07-III-08

Publikujemy zestawienie wniosków preselekcyjnych wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 wraz z listą projektów rezerwowych.

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy uchwałę o wstępnym wyborze wniosków preselekcyjnych do dofinansowania dla Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.
 
Data publikacji: 04.09.2009r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego