Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.6 - konkurs nr 11/III/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy Uchwałę Nr 3597/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego br. wraz z uzasadnieniem oraz zestawienie projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 11/III/2009 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego".

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 04.03.2010r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego