Wybrano do dofinansowania pięć wniosków w ramach Działania 2.2 Schemat II

W dniu 11 marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Gminy Chodzież, Powiatu Wrzesińskiego, Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Borek Wielkopolski oraz Gminy Kazimierz Biskupi w ramach Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”,

Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- Gmina Chodzież – projekt pt.: „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”.

Dofinansowanie projektu wynosi  584 280,29 zł.

- Powiat Wrzesiński – projekt pt.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna”.

Dofinansowanie projektu wynosi  3 578 385,03 zł.

- Powiat Wągrowiecki
– projekt pt.: „Przebudowa 8,7 km drogi Wapno - Damasławek” .

Dofinansowanie projektu wynosi 5 763 063,29 zł.

- Gmina Borek Wielkopolski – projekt pt.: "Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”.

Dofinansowanie projektu wynosi 2 703 918,44 zł.

- Gmina Kazimierz Biskupi
– projekt pt.:  "Przebudowa drogi Wola Łaszczowa - Sokółki”.

Dofinansowanie projektu wynosi 454 925,29 zł.

Data publikacji: 15.03.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego