Lista projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 5.2 Schemat II, konkurs nr 06-V-2009

Publikujemy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania z Działania 5.2 Schemat II w ramach konkursu nr 06/V/2009

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego” Schemat II „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 17.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego