Listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania w Działaniu 1.2 i listy wniosków rezerwowych, konkurs 07-I-2009

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3884/2010 z dnia 13 maja 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poniżej publikujemy listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.2 oraz listę projektów rezerwowych dla konkursu nr 07/I/2009.

Ponadto publikujemy dokumenty niezbędne przy podpisywaniu umów z beneficjentami. Są to m.in. wzory załączników do umowy oraz inne potrzebne dokumenty.

Data publikacji: 18.05.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu