Wybrano do dofinansowania projekt Powiatu Śremskiego w ramach Działania 5.2 Schemat I

W dniu 20 maja 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku Powiatu Śremskiego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”

Schemat I „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- Powiat Śremski – projekt pt.: „Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie”.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 5 313 224,91 zł.

Data publikacji: 21.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego