Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu procedury odwoławczej dla 3 wniosków z Działania 6.1, konkurs 03/VI/2009

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Turystyka” - Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 03/VI/2009)

uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 kwietnia 2010 roku - 3 wnioski pierwotnie odrzucone zostały przekazane do dalszej oceny.

Data publikacji: 05.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego