Lista wniosków wybranych do dofinansowania - Działanie 5.2 Schemat I, konkurs nr 01-V-2008

Publikujemy zestawienie wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Działania 5.2 Schemat I, konkurs nr 01-V-2008

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę wniosków wybranych do dofinansowania oraz uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat I "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej" - konkurs nr 01-V-2008

Konkurs ogłoszono 25 lutego 2008 roku, nabór trwał do dnia 26 marca 2008 roku.

Uchwałami nr 1960/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku oraz nr 2425/2009 z dnia 27 marca 2009 roku Zarzad Województwa Wielkopolskiego dokonał wstępnego wyboru 13 wniosków preselekcyjnych do dofinansowania. Następnie 12 z tych wniosków zostało wybranych do dofinansowania, zgodnie z tabela przedstawioną w załączeniu.


Data publikacji: 28.05.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego