Pozytywnie rozpatrzono procedurę odwoławczą wniosku z Działania 6.1

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu procedury odwoławczej w odniesieniu do wniosku z Działania 6.1 (konkurs 03/VI/2009) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Turystyka - Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 03/VI/2009) uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2010 r. wniosek pierwotnie odrzucony został przekazany do dalszej oceny.

Data publikacji: 18.06.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu