Wybrano do dofinansowania projekty po procedurze odwoławczej w ramach Działania 6.1 Schemat I

17 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.1 Turystyka, Schemat I „Infrastruktura turystyczna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs nr 03/VI/2009).

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach WRPO, Działanie 6.1. Schemat I (konkurs nr 03/VI/2009), środków odwoławczych, następujące projekty zostały wybrane do dofinansowania:

- projekt pod nazwą „Wioska wakacyjna Boszkowo” złożony przez Eureka Sp. z o.o. Dofinansowanie projektu wynosi 3 999 600,00 zł.

- projekt pod nazwą „Budowa hotelu w miejscowości Dzierzążenko gmina Złotów” złożony przez Przedsiębiorstwo Export-Import Działalność Gastronomiczna Henryk Sobieraj. Dofinansowanie projektu wynosi 3 999 796,00 zł.

- projekt pod nazwą „Rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego” złożony przez Gminę Piła. Dofinansowanie projektu wynosi 2 401 235,80 zł.

Data publikacji: 24.06.2010
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego