Wnioski wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej dla Działania 1.2 , konkurs 07-I-2009

24 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 4043/2010 wybrał do dofinansowania wnioski z listy rezerwowej dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013, konkurs nr 07-I-2009.

W załączeniu lista projektów wybranych do dofinansowania - Schemat I Projekty inwestycyjne.

Data publikacji: 29.06.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu