Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu procedury odwoławczej w odniesieniu do wniosku z Działania 6.1 (konkurs 03/VI/2009)

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem procedury odwoławczej w odniesieniu do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 „Turystyka” - Schemat I „Infrastruktura turystyczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 03/VI/2009),

uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lipca 2010 roku wniosek pierwotnie odrzucony został przekazany do dalszej oceny.

Data publikacji: 15.07.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego