Wybrano do dofinansowania projekty w ramach Działania 3.2 - konkurs nr 06/III/2008

W dniu 29 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru 4 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

1) Gmina Czerniejewo - projekt pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerniejewo". Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 1 505 218,43 zł.

2) Powiat Ostrowski- projekt pt. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim". Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 5 446 750,20

3) Gmina Zaniemyśl - projekt pt. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP". Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 962 864,00 zł.

4) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu - projekt pt. "Termomodernizacja budynków naukowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu". Dofinansowanie zadania z EFRR: 725 927,86

Data publikacji: 05.08.2010 r. (aktualizacje poniżej)
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

W dniu 23 sierpnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały w sprawie wyboru 3 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

1.    Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim p.t.: „Termomodernizacja wraz z instalacją pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp.” Dofinansowanie projektu wynosi 867 334,25 PLN.

2.    Gmina Włoszakowice p.t.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 594 847,28 PLN.

3.    Powiat Śremski p.t.:„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 933 531,36 PLN.

W dniu 2 września 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru 3 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

1)    Gmina Trzemeszno pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżal i Kruchowo”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 494 060,08 PLN.

2)    Gmina Sośnie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej w miejscowości Pawłów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sośnie”. Dofinansowanie projektu wynosi 978 500,60 PLN.

3)    Miasto i Gmina Krotoszyn pod nazwą „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 364 755,23 PLN.


W dniu 9 września 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru  4 wniosków  o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

 1)  Powiat Nowotomyski pod nazwą „Termomodernizacja Zespołów Szkół: Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”. Dofinansowanie projektu wynosi 2 396 455,06 PLN;

2)  Powiat Jarociński pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 063 862,60 PLN;

3)  Powiat Złotowski pod nazwą „Termomodernizacja budynków, montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu Powiatowym w Złotowie oraz termomodernizacja Internatu ZSS w Krajence” . Dofinansowanie projektu wynosi 3 299 231,58 PLN;

4) Gmina i Miasto Tuliszków pod nazwą „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach: Ośrodków Zdrowia w Tuliszkowie i Grzymiszewie oraz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie”. Dofinansowanie projektu wynosi 833 450,16 PLN.

W dniu 30 września 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru 1 wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:

1)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wolsztyn „Termomodernizacja SPZOZ Wolsztyn sposobem na ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej oraz podniesienie standardu estetycznego budynków”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 722 790,42 PLN.

W dniu 22 października 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4560/2010 w sprawie wyboru 2 wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013:
1) Gmina Kiszkowo „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Urzędu Gminy i Apteki w Kiszkowie”. Dofinansowanie projektu wynosi 1 306 616,26 PLN.
2) Gmina i Miasto Odolanów „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Odolanów (Gimnazjum w Wierzbnie, Odolanowski Dom Kultury”. Dofinansowanie projektu wynosi 936 947,78 PLN.

Uchwałą Nr 4629/2010 Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 4 listopada 2010 r. wybrał do dofinansowania wniosek Gminy Ujście.
Uchwałą Nr 4710/2010 Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 18 listopada 2010 r. wybrał do dofinansowania wniosek Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Uchwałą Nr 4753/2010 Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 25 listopada 2010 r. wybrał do dofinansowania wniosek Gminy Kobyla Góra.

Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego:
•    dnia 9 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr 44/2010 wybrał do dofinansowania wniosek Gminy Kępno;
•    dnia 16 grudnia 2010 r Uchwałą Nr 83/2010 wniosek Gminy Łęka Opatowska, Uchwałą Nr 87/2010 wniosek Powiatu Kościańskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, Uchwałą Nr 89/2010 wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a Uchwałą Nr 90/2010 wniosek Gminy Powidz i Powiatu Tureckiego;
•    dnia 23 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr 115/2010 wniosek Powiatu Ostrzeszowskiego;

•    dnia 28 kwietnia 2011 r. Uchwałą Nr 517/2011 wybrał do dofinansowania wniosek Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu