Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów rezerwowych, Działanie 6.1 Schemat II, konkurs nr 04/VI/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.1 „Turystyka” Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” wraz z listą projektów rezerwowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 16.09.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego