Lista projektów wybranych do dofinansowania z Działania 1.2 Schemat IV - konkurs nr 11/I/2010

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” - konkurs 11/I/2010

Publikujemy też dokumenty niezbędne przy podpisywaniu umów z beneficjentami. Są to m.in. wzory załączników do umowy z beneficjentami WRPO oraz inne potrzebne załączniki.

Jednocześnie informujemy, że beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 23.09.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego