Wybrano do dofinansowania wnioski z listy rezerwowej w działaniu 1.1, konkurs 10-I-2010

W załączeniu publikujemy Uchwałę nr 4698/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.11.2010 r. oraz listę wniosków dodatkowo wybranych do dofinansowania dla działania 1.1 Schemat I Projekty inwestycyjne, konkurs 10-I-2010.           


Data publikacji: 23.11.2010 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego