Wybrano do dofinansowania kolejne dwa wnioski w działaniu 1.1, konkurs 10-I-2010

Publikujemy uchwałę nr 346/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, konkurs nr 10/I/2010.


Data publikacji: 15.03.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego