Informacja o wyborze projektu do dofinansowania w ramach Działania 1.2 Schemat IV, konkurs 11/I/2010

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Schemat IV (konkurs Nr 11/I/2010), środka odwoławczego, następujące projekty został wybrane do dofinansowania:

- projekt pod nazwą „Wyposażenie dla rozbudowanego serwisu napraw mechanicznych zlokalizowanego w Suchym Lesie przy ul. Sucholeskiej 3” złożony przez P.H.U. JAN CIESIELCZYK.

Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi  220 097,66 zł.

- projekt pod nazwą „Zakup najnowocześniejszego  urządzenia do konfekcjonowania żywności oraz wprowadzenie nowego produktu przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KONPACK-PLUS”” złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KONPACK-PLUS” Małgorzata Sobczyńska.

Wnioskowane dofinansowanie projektu wynosi 268 800,00 zł.

Data publikacji: 18.03.2011 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego