Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO – WFOŚiGW w Poznaniu w Działaniu 7.1

W dniu 15 września 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – projekt pn. „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za okres 2008 – 2009”.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 106 316,41 zł.

Data publikacji: 16.09.2011 r.
Oddział Pomocy Technicznej, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu