Zwiększono poziom dofinansowania dla projektu Miasta Poznania i wybrano trzy projekty z listy rezerwowej do dofinansowania w działaniu 2.2, konkurs nr 11/II/2010

W dniu 22 września 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania oraz wyboru trzech projektów z listy rezerwowej do dofinansowania dla Działania 2.2.

„Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 11/II/2010).


Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektowi Miasta Poznania, który na mocy uchwały nr 943/2011 z dn. 28 lipca 2011 r. z uwagi na ograniczoną ilość środków uzyskał dotację w niepełnej wnioskowanej kwocie. Miasto Poznań uzyskuje więc dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie wskazanej w uchwale nr 4742/2010 z dnia 25 listopada 2010r., a więc na poziomie 18 423 857,46 zł.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ponadto podjął decyzję o wyborze trzech projektów z listy rezerwowej dla Schematu I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”, umieszczonej w uchwale nr 4742/2010 z 25 listopada 2010 r., złożonych przez:

- Miasto Leszno, dla którego maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 756 284,20 zł,
- Miasto Konin, dla której maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 534 004,39 zł,
- Miasto Kalisz, dla którego kwota dofinansowania projektu wynosi 4 313 452,44 zł.

Data publikacji: 23.09.2011 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego