Zestawienie projektów wybranych do dofinansowania z Działania 6.2 Schemat III w ramach konkursu nr 07/VI/2011

W dniu 23 marca 2012r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat III „Infrastruktura kin” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs 07/VI/2011).

Poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o przyznaniu wsparcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Data publikacji: 26.03.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego