Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Sport Pleszew Sp. z o.o. w ramach Działania 4.2 WRPO na lata 2007-2013 (konkurs nr 01/IV/2009)

W dniu 15 marca 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Sport Pleszew Sp. z o.o. wybranego do dofinansowania w Działaniu 4.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (konkurs Nr 01/IV/2009).

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania projektowi Sport Pleszew Sp. z o.o., który na mocy uchwały nr 944/2011 z dn. 28 lipca 2011r. z uwagi na ograniczoną ilość środków uzyskał dotację w niepełnej wnioskowanej kwocie. Projekt Sport Pleszew Sp. z o.o. uzyskuje zwiększenie dofinansowania o kwotę 1.531.996,28 zł., a więc maksymalnie dofinansowanie może osiągnąć wartość 6.125.491,29 zł. Wskazana kwota może ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursu walut.

Data publikacji: 26.03.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego