Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO - WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Działania 7.2

W dniu 24 maja 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 „Informacja i promocja WRPO”.

Projekt pn. „Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za grudzień 2009 r. oraz za rok2010”złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 71 799,40 zł.

Data publikacji: 25.05.2012 r.
Oddział Pomocy Technicznej
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego