Wybrano do dofinansowania projekt Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO - WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Działania 7.1

W dniu 05 lipca 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku WFOŚiGW w Poznaniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO”.

Projekt pn. „Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za rok2011”złożony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 42 688,43 zł

Data publikacji: 05.07.2012 r.
Oddział Pomocy Technicznej
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego