Lista wniosków wybranych do dofinansowania dla Działania 1.2 oraz lista projektów rezerwowych, konkurs nr 14-I-2012

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy zestawienie projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwowych przedsięwzięć dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” - konkurs nr 14-I-2012.

Publikujemy też dokumenty niezbędne przy podpisywaniu umów z beneficjentami.Są to m.in. wzory załączników do umowy z beneficjentami WRPO oraz inne potrzebne pliki.

Jednocześnie informujemy, że beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Data publikacji: 01.10.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Operacyjnego