Lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania w działaniu 1.6 - Rozwój sieci i kooperacji, konkurs nr 15/I/2012

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2708 /2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru do dofinansowania listy projektów w ramach konkursu nr 15/I/2012, realizowanego dla działania 1.6 Rozwój sieci i kooperacjiw ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data publikacji: 15.11.2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Operacyjnego